+34 972 502 057 / +34 649 859 282 - Carrer Esculapi, 3 - Figueres 17600 (Girona)

L’ús de la caixa del canvi automàtica per convertidor de parell s’ha estès i popularitzat en les últimes tres dècades. El seu mecanisme ofereix un funcionament eficient i està format per tres elements essencials: un convertidor de parell, el tren d’engranatges epicicloidal i la mecatrònica, però com funciona una caixa del canvi automàtica?


El funcionament de la caixa del canvi automàtica

El convertidor de parell se situa a la sortida del motor i funciona com un embragatge hidràulic. Per a exemplificar-ho, imagina un recipient ple d’oli que conté dues hèlixs. Una d’elles és la turbina , que està unida el motor, i l’altra es coneix com a bomba, que connecta amb els engranatges de la caixa del canvi. La turbina tenen molt poca força quan el motor gira a ralentí i a penes pot moure el fluid on està continguda.

A mesura que pugen les revolucions del motor augmenta la velocitat de la turbina. Amb aquesta acció es forma una turbulència en l’oli que fa que la bomba funcioni i faci girar els engranatges de la caixa de canvi. És important assenyalar que aquest sistema es produeix a baixes velocitats. L’efecte de lliscament fa que la turbina giri un 2% més ràpid que la bomba.

Els engranatges de la caixa del canvi, o tren d’engranatges epicicloidals o planetaris, giren per l’acció de la bomba. El tren està compost per un engranatge central anomenat sol, tres engranatges que giren entorn d’ell i sobre sí mateixos denominats satèl·lits i un engranatge exterior anomenat corona, que posseeix dents en la seva cara interna que ho fan girar sobre els satèl·lits.

Aquest conjunt d’engranatges pot formar diferents combinacions en bloquejar el gir d’algun dels seus components, donant lloc a diferents relacions de transmissió, la qual cosa produeix les diferents velocitats de desplaçament del cotxe.

La mecatrònica és el sistema que permet bloquejar els engranatges. Inclou un sistema electrònic i un circuit hidràulic. que conté ATF, el mateix fluid contingut en el convertidor, el qual a través d’una sèrie de canals es connecta amb el convertidor.