+34 972 502 057 / +34 649 859 282 - Carrer Esculapi, 3 - Figueres 17600 (Girona)

Saber calcular el consum mitjà del cotxe habitual ens pot ajudar a entendre en quines situacions de conducció es consumeix més combustible. També ens permet millorar hàbits al volant per reduir a poc a poc el consum fent una conducció més eficient. No ens podem refiar del consum que anuncien els fabricants a les fitxes tècniques, perquè s’ofereix el consum homologat en una prova d’emissions realitzada al laboratori, en unes condicions específiques una mica allunyades de la conducció real. A la conducció real intervenen molts factors com el tipus de conducció, la climatologia, l’alçada sobre el nivell del mar o com de carregat s’endugui el vehicle.

Pràcticament tots els vehicles moderns tenen ordinadors de bord que calculen el consum mitjà i altres dades com l’autonomia o el consum instantani. Per utilitzar aquestes dades només cal posar el comptaquilòmetres a zero al moment a partir del qual volem mesurar el consum. Com més quilòmetres es mesuren, més exacta serà la dada. No obstant això, si utilitzem altres mètodes de mesura més efectius veurem que hi sol haver una discrepància entre la dada que dóna l’ordinador del cotxe i la que podem calcular pel nostre compte. Els vehicles són de vegades molt optimistes i solen donar mesuraments lleugerament millors del que en realitat són.

Com calcular el consum mitjà del cotxe?

Per calcular el consum mitjà del cotxe només haurem de tenir cura d’anotar els quilòmetres i els litres emplenats a cada proveïment. En primer lloc, cal omplir el dipòsit del tot. Amb el dipòsit completament ple es posa el comptaquilòmetres a zero i començarà el primer mesurament que acabarà amb el següent proveïment. No cal arribar fins a la reserva per tornar a repostar, només cal repostar seguint les pautes habituals.

Quan es faci el següent proveïment cal tornar a omplir el dipòsit del tot, s’apunten els quilòmetres fets i els litres que han cabut al vehicle. Multiplicant els litres emplenats per 100 i dividint el resultat pels quilòmetres fets obtindrem el consum mitjà en litres cada 100 km.

A cada proveïment només cal apuntar els quilòmetres fets i els litres proveïts.

Repetir per ser exactes

Atès que els comptaquilòmetres no són de vegades gaire exactes i que en tots els “dipòsits” no es realitza la mateixa conducció, de vegades amb més autopista i altres més ciutat, l’ideal és fer cinc mesures seguides com a mínim i fer una mitjana de tots elles per saber el consum mitjà real que sestà realitzant.