+34 972 502 057 / +34 649 859 282 - Carrer Esculapi, 3 - Figueres 17600 (Girona)

La sobrealimentació de el motor és un procés que permet injectar aire a un motor de combustió interna quan la pressió de l’aire que ingressa és superior a l’atmosfèrica. Aquesta sobrepressió implica que, al tenir major quantitat d’aire dins del cilindre, la compressió és major.

Tipus de sobrealimentació de l’motor

La sobrealimentació de l’motor també suposa un augment en l’eficiència del motor gràcies a un aprofitament més òptim de l’energia que proveeix el combustible. Al llarg de la història dels motors de combustió interna, podem trobar una interessant varietat de tipus de sobrealimentació. Avui anem a descriure-us breument els més importants.

Alimentació forçada dinàmica

Aquest mètode es basa en les propietats dinàmiques dels gasos per aconseguir introduir una major quantitat d’aire en els cilindres de motor. La seva efectivitat no és tan alta, però aquest mètode va ser utilitzat per diversos models de cotxes que incorporen admissions d’aire variables que permeten augmentar la seva capacitat i introduir una major quantitat d’aire en cada cilindre. En l’actualitat, aquest mètode ja no s’utilitza.

Compressors

Els compressors mecànics inclouen un sistema de tracció (corretja, engranatges o cadena) que permet impulsar l’aire a l’interior de cada cilindre. Així, quan s’aporta una major quantitat de combustible, la potència de l’motor augmenta.

Turbocompressors

Els turbocompressors aprofiten una part de l’energia mecànica i tèrmica que es malgasta pel sistema d’escapament. Per a això, compten amb un turbina unida a un compressor per mitjà d’un eix. Aquest compressor va unit també a la canonada d’admissió d’aire.

Quan es explusan els gasos d’escapament passen per la turbina fent-la girar. L’energia de gir absorbida per la turbina es transmet al compressor, que aspira aire de el sistema d’admissió i l’empeny cap al col·lector, per després injectar-als cilindres. Amb aquest mètode s’aconsegueix obtenir una pressió d’alimentació superior a la pressió atmosfèrica.