+34 972 502 057 / +34 649 859 282 - Carrer Esculapi, 3 - Figueres 17600 (Girona)

El sobreescalfament del motor és un problema comú, però seriós que pot portar a reparacions costoses i, en el pitjor dels casos, al reemplaçament del motor. Entendre les causes del sobreescalfament pot ajudar-te a prevenir danys més grans i assegurar que el teu cotxe continuï funcionant de manera òptima. A continuació, explorem cinc raons principals per les quals el teu motor podria estar sobreescalfant-se.

Manca de refrigerant

El refrigerant és essencial per mantenir la temperatura del motor sota control. Una fugida o un nivell baix de refrigerant pot provocar un augment ràpid de la temperatura. Revisar regularment els nivells i la condició del refrigerant i reposar-ho o canviar-ho quan sigui necessari.

Problemes amb el termòstat

Un termòstat encallat a la posició tancada impedeix el flux adequat del refrigerant, causant un augment de temperatura.

Fallades al ventilador de refredament

El ventilador de refredament ajuda a dissipar la calor del motor. Si no funciona correctament, la calor no s’expulsa de manera eficient.

Obstrucció al sistema de refrigeració

Els sediments i altres residus poden obstruir el radiador i els conductes, limitant el flux del refrigerant.

Condicions climàtiques

Conduir en condicions extremadament caloroses o exigir massa al motor pot provocar un sobreescalfament. Moderar l’ús en condicions extremes i assegurar-se que el sistema de refrigeració està en òptim estat pot ser una bona solució.

Prevenir el sobreescalfament del motor és clau. Estar atent als senyals d’advertència pot ajudar-te a evitar reparacions i perllongar la vida útil del cotxe. Si sospites que el motor del teu cotxe està sobrecalentant, visita el nostre taller mecànic a Figueres per a una revisió immediata.