+34 972 502 057 / +34 649 859 282 - Carrer Esculapi, 3 - Figueres 17600 (Girona)

Arreglar un bony al cotxe sense danyar la pintura és un procés conegut, en anglès, com Paintless Dent Removal – PDR. Es tracta d’un conjunt de tècniques que permeten eliminar les bonys menors presents en un vehicle quan no s’ha afectat la pintura d’aquesta àrea.

Les reparacions utilitzant un procés PDR es poden usar en bonys de diversos centímetres de diàmetre, sempre que la pintura no hagi sofert danys o el metall no s’hagi estirat massa per produir estries a la pintura.

Els tècnics experimentats en eliminar cops d’un cotxe emprant tècniques PDR, són capaços de reparar qualsevol bony deixant l’àrea en condicions molt acceptables, sempre que es compleixi amb les condicions esmentades en el paràgraf anterior.

Les eines que es fan servir per a les reparacions PDR són: varetes metàl·liques i pics que permeten empènyer les bonys des de l’interior de el panell, per eliminar-les i fer que la peça recobri la seva forma original.

També hi ha pestanyes que es fixen amb una cola especial sobre la abonyegament de el panell. Això permet eliminar aquestes bonys en àrees a les quals no es pot accedir des de l’interior amb varetes o pics. En ambdós casos, es necessitarà d’un ajust final per eliminar qualsevol detall o imperfecció i deixar la superfície com estava originalment.

Hi ha una altra manera d’arreglar un bony al cotxe sense danyar la pintura en panells d’acer i alumini, però ho ha de fer un tècnic expert, ja que si es pressiona massa una àrea, es poden crear punts alts que causin dany a la capa transparent que cobreix la pintura i li dóna brillantor.

Al mercat actual es poden trobar una variada gamma de kits d’eines PDR, que inclouen diversos tipus de varetes i ventoses molt útils per eliminar bonys sense danyar la pintura. No obstant això, val ressaltar que si s’encarrega aquest tipus de treball a una persona inexperta pot s’ocasionen danys encara més grans als ja existents.