+34 972 502 057 / +34 649 859 282 - Carrer Esculapi, 3 - Figueres 17600 (Girona)

El canvi de motor és un dels factors de major rellevància que es poden fer en un cotxe. En ocasions, es realitza per reemplaçar-ho per un nou a causa de mals hàbits o bé per canviar-ho per un altre més modern o amb millors prestacions. El Manual de Reformes del Vehicle dicta unes directrius que cal seguir en aquests casos.

Com passar la ITV si canvio el motor del meu cotxe?

Si vols canviar el motor del teu vehicle cal saber que, pel que fa a la revisió d’ITV, no és el mateix posar un motor igual al que porta el vehicle que un altre amb característiques diferents. Si el canvies pel mateix tipus de motor, podràs passar la inspecció periòdica del vehicle sense necessitat d’aportar cap document nou.

En canvi, si la substitució del motor del vehicle es realitza per un altre de diferents característiques, es considera com a una reforma del vehicle i, per tant, seria necessari legalitzar-lo en una estació ITV.

Per a això, es necessita presentar juntament amb la documentació del vehicle (Permís de Circulació, Targeta d’Inspecció Tècnica original del vehicle i en algunes estacions també cal el justificant de pagament del seguro obligatori), un informe de conformitat emès pel propi fabricant del motor i també el certificat de taller mecànic a Figueres on s’hagi efectuat la reforma. Per poder facilitar aquests tràmits, és necessari disposar de totes les dades tècniques del motor que es vol muntar.

Per tant, a l’hora d’homologar el canvi de motor també serà necessari obtenir el vistiplau de la ITV, on es procedirà a revisar certs aspectes com:

  • Emisions
  • Frens
  • Motor i transmisió

Quan cal passar la ITV?

Els cotxes i les motos han de passar-la 4 anys després de la seva primera matriculació, quan els cotxes o motos són nous. A partir d’aquesta data serà cada 2 anys fins que tingui el cotxe o moto, 10 anys, a partir d’aquesta data serà cada any.

Font: Ruta 401