+34 972 502 057 / +34 649 859 282 - Carrer Esculapi, 3 - Figueres 17600 (Girona)

La situació actual de confinament a casa ha suspès les cites de la ITV programades durant aquest temps. Per tant, s’ha suspès la tramitació de la revisió del cotxe sense cap sanció per no anar a la cita prevista durant l’estat d’alarma.

Encara així, és recomanable que, durant aquest temps de confinament, aprofitem a mantenir el nostre cotxe en bon estat i seguir una sèrie de precaucions fins que arribi el dia d’una nova cita per a realitzar la revisió.

Manteniment bàsic del cotxe abans de passar la ITV

Els cotxes de més de quatre anys, o aquells que hagin estat sotmesos a canvis importants, han de passar per la Inspecció Tècnica de Vehicles – ITV. Per als cotxes de més de 10 anys, han de passar aquestes proves tècniques anualment per a aconseguir resultats favorables i poder continuar circulant.

La inspecció de la ITV és bastant senzilla, però és convenient fer una revisió del cotxe per a mantenir-lo en bon estat durant el confinament. Els elements fonamentals a revisar són:

  • Il·luminació: revisa el funcionament de tot el sistema d’il·luminació, com els intermitents, les llums d’encreuament i les llums de llarg abast i antiboira. Si qualsevol d’elles no funciona de manera adequada no se superarà la IVT, per la qual cosa es recomana revisar-les i fer les correccions necessàries abans de la prova.
  • Pneumàtics: revisa que la pressió sigui la correcta i que la banda de rodadura no aquest molt danyada. Durant la revisió es verificarà que els pneumàtics de cada eix siguin iguals i corresponguin a les incloses en l’homologació del cotxe.
  • Nivells del cotxe: durant la revisió es verifica que el nivell d’oli en el motor sigui el correcte. No ha d’estar ni per sota, ni per sobre del nivell aconsellat. A més, es verificaran els nivells del refrigerant, del líquid de frens i del dipòsit del parabrisa.
  • Portes, cinturons i llunes: revisa que totes les portes funcionen adequadament, és a dir, que puguin obrir i tancar des d’endins i des de fora; també els cinturons de seguretat, que han d’enganxar bé i bloquejar-se en tirar d’ells. Les llunes han d’estar en bon estat i no presentar cops.
  • Nivell d’emissió de gasos: per a realitzar la ITV es connecta una sonda a la fuita del cotxe per a analitzar l’opacitat dels gasos que emanen d’ell. Si el cotxe és dièsel aquesta prova tendeix a ser més exigent.