+34 972 502 057 / +34 649 859 282 - Carrer Esculapi, 3 - Figueres 17600 (Girona)

La neteja i desgreixat del sistema de frenat és una de la tasques que es fan de manera freqüent en els tallers. Per a fer-ho de manera eficient s’usa el netejador de frens, un compost amb una base dissolvent que s’encarrega de remoure de manera fàcil tot el greix acumulat en els components del sistema de frens. Aquestes són les seves característiques principals:

 • És un poderòs disolvent.
 • El seu disseny inclou un tub d’extensió per a facilitar l’accés a diferents zones del sistema de frenat, la qual cosa el fa ser de senzilla aplicació.
 • Seca ràpidament, la qual cosa ajuda a reduir els temps de labor. D’acord als seus fabricants a una temperatura de 20 °C el temps d’assecat és inferior a 3 minuts.
 • No és corrosiu, repel·leix l’aigua i elimina el greix.
 • No deixa cap mena de residus.
 • No condueix electricitat.

El netejador de frens s’utilitza per a netejar de manera eficient els components del sistema de frenat: discos, tambors, sabates i pastilles, eliminat restes de líquid de frens, olis i greixos, quitrà i brutícia acumulada. Gràcies a les seves excel·lents prestacions també s’usa per a la neteja de:

 • Zones d’estanquitat.
 • Discos d’embragatge (cluht).
 • Caixes de canvi.
 • Carburadors i injectors.
 • Cilindres.

Per a utilitzar de manera eficient el netejador de frens es recomana:

 • Netejar prèviament els components per a retirar l’excés de brutícia.
 • Polvoritzar el netejador a aproximadament 50 cm d’àrea del component que es desitja netejar. Això farà que el líquid arribi a l’àrea amb la suficient força per a netejar profundament.
 • Deixar assecar el producte. Si persisteixen restes de greix o brutícia pot repetir l’operació col·locant el polvoritzador a 20 cm de l’àrea on es desitja aplicar.
 • No s’ha d’utilitzar netejador de frens sobre peces plàstiques, superfícies pintades o superfícies de cautxú. Es recomana protegir tals peces quan s’utilitzi aquest producte.