Com saber quan és moment de canviar els teus pneumàtics

Com saber quan és moment de canviar els teus pneumàtics

Tret que el teu cotxe compti amb un sistema de control de pressió de pneumàtics, en ocasions és difícil saber si una roda aquesta punxada fins al perillós moment en el qual es perd el control del vehicle o el pneumàtic es deteriora per complet.

Per ajudar-te a evitar aquesta situació, avui volem explicar-te com saber quan és el millor moment de canviar els pneumàtics del teu cotxe.

Encara que els pneumàtics no duren per sempre, generalment tenen un llarg temps d’ús. Depenent de quant temps tinguin i quants quilòmetres hagis recorregut amb ells, sempre hi ha un moment en el qual és necessari reemplaçar-los.

 

Però, quan és moment de canviar els teus pneumàtics?

 

És possible que no sempre puguis detectar fàcilment si els teus pneumàtics estan danyats per saber quan has de canviar-los. Però alguns d’aquests danys, poden ser completament obvis:

 

  • El flanc del pneumàtic està constituït per una goma flexible que s’adapta a les deformacions en fase de rodadura. Són importants per mantenir el pneumàtic rígid. Si hi ha danys en la seva paret lateral, és possible que hagis de canviar el pneumàtic.

 

  • Si observes una bombolla en la paret lateral del pneumàtic significa que hi ha hagut greus danys interns. És important emfatitzar que, en aquest cas, és millor que no condueixis si observes aquest tipus de dany.

 

  • Si notes un tall en el flanc, comprova la seva profunditat. Els talls en els pneumàtics de vegades penetren fins al final. Pots revisar-ho en el teu taller mecànic habitual per evitar qualsevol possible accident.

 

  • En ocasions, pots observar burxades laterals que poden causar danys estructurals. En tal cas, serà necessari reemplaçar el pneumàtic.

 

  • Una altra indicació que pot necessitar reemplaçar els teus pneumàtics és la degradació del rendiment. Un problema de rendiment podria ser una pèrdua d’aire. Si detectes que necessites revisar l’aire dels pneumàtics contínuament, és molt probable que hagis de revisar-ho, ja que aquest és un signe que algun component no aquesta funcionant correctament.

 

Com passar la ITV si canvio el motor del meu cotxe?

Com passar la ITV si canvio el motor del meu cotxe?

El canvi de motor és un dels factors de major rellevància que es poden fer en un cotxe. En ocasions, es realitza per reemplaçar-ho per un nou a causa de mals hàbits o bé per canviar-ho per un altre més modern o amb millors prestacions. El Manual de Reformes del Vehicle dicta unes directrius que cal seguir en aquests casos.

 

Com passar la ITV si canvio el motor del meu cotxe?

Si vols canviar el motor del teu vehicle deus saber que, pel que fa a la revisió d’ITV, no és el mateix posar un motor igual al que porta el vehicle que un altre de característiques diferents. Per tant, podràs passar la inspecció periòdica del vehicle sense necessitat d’aportar cap document nou.

En canvi, si la substitució del motor del vehicle es realitza per un altre de diferents característiques ja estaria considerat com a reforma i seria necessari legalitzar-la en una estació ITV.

Per a això, es necessita presentar juntament amb la documentació del vehicle (Permís de Circulació, Targeta d’Inspecció Tècnica original del vehicle i en algunes estacions també se li pot requerir el justificant de pagament del segur obligatori), un informe de conformitat que pugues emès pel propi fabricant del motor i també el certificat de taller mecànic on s’hagi efectuat la reforma. Per poder facilitar aquests tràmits, és necessari disposar de totes les dades tècniques del motor que es vol muntar.

Per tant, a l’hora d’homologar el canvi de motor també serà necessari obtenir el vistiplau de la ITV, on es procedirà a revisar certs aspectes:

  • Emisions
  • Frens
  • Motor i transmisió

 

Quan cal passar la ITV?

Els cotxes i les motos han de passar-la 4 anys després de la seva primera matriculació, quan els cotxes o motos són nous. A partir d’aquesta data serà cada 2 anys fins que tingui el cotxe o moto, 10 anys, a partir d’aquesta data serà cada any.

Font: Ruta 401

Els millors consells per triar el teu taller mecànic

Els millors consells per triar el teu taller mecànic

Quan el nostre cotxe sofreix una avaria, hem de reparar-ho per un xoc o, simplement, volem fer-li passar una revisió, portar el cotxe al taller mecànic suposa de vegades una dura decisió ja que ens podem trobar amb el dubte de quin taller portar-ho.

Amb aquests consells podràs triar un taller de confiança per tenir la tranquil·litat de deixar el teu vehicle en bones mans:

Consells per triar el teu taller mecànic de confiança a Figueres

Presentació de taller

El taller deu ser un lloc net, ben organitzat. Això ens servirà per fer-nos una idea de si l’elecció del taller ha estat l’apropiada o no.

Documentació acreditativa del taller

Placa o diferent visible d’acreditació en el taller. El taller que seleccionem haurà de tenir visibles els permisos en regla -una placa a l’entrada ho acreditarà. En ella estan escrites les sigles de la província, el nombre de registre industrial i l’activitat que desenvolupa.

Taller del fabricant

Anar a un taller de la casa del fabricant del nostre vehicle és, en ocasions, la millor opció, sobretot quan el cotxe encara està en garantia.

Pressupost previ

Preguntar sempre pels preus abans de deixar el nostre vehicle. En el taller han de facilitar-nos un pressupost inicial de les reparacions a efectuar en el vehicle i sense la nostra aprovació, no han de reparar el vehicle.

La factura

En la factura, haurà de constar totes les operacions que s’han efectuat en el vehicle, és a dir, les despeses, operacions, hores de treball i l’import de tots els conceptes.

Garantia de reparació

Un taller mecànic de confiança ens deu brindar una garantia per servei i per canvi de recanvis per un mínim de 3 mesos. Amb això ens assegurem que no sofrirà cap tipus de desperfecte i que la nostra inversió és segura. Per poder exercir l’ús de la garantia s’ha de comptar amb la factura de la reparació.

Transparència

Durant la comunicació taller – client és important preguntar sobre les avaries que té i com es van a reparar. A més, indicar el motiu de cada operació que realitzaran en el nostre vehicle i quin va ser el motiu de l’avaria.

Personal qualificat

És important que el personal del taller siguin tècnics en mecànica qualificats per assegurar-nos que el nostre vehicle està en bones mans.

Triar el nostre taller habitual

Nostra elecció també es pot guiar per la confiança. Així, pot ser una bona opció acudir al nostre taller de sempre. Al nostre mecànic habitual li serà molt més fàcil localitzar la causa d’una avaria que a un professional que ho toqui per primera vegada.