+34 972 502 057 / +34 649 859 282 - Carrer Esculapi, 3 - Figueres 17600 (Girona)

El carburador és la peça que s’encarrega de realitzar la mescla adequada d’aire-combustible dins del motor perquè el cotxe aconsegueixi la potència de sortida necessària que el faci circular en les millors condicions.

Dins del motor dels vehicles, podem assenyalar que hi ha una part que és fonamental perquè tots els cotxes funcionin correctament: el carburador del motor.

Els automòbils funcionen gràcies a molts factors; en canvi, podem afirmar que l’autèntic cor de qualsevol vehicle és el seu motor. Aquesta peça és la que fa que hi hagi un canvi (en gran part) al preu dels automòbils, a més d’altres factors com la carrosseria, tapisseria, neumàtics, etc.

Per aconseguir una barreja òptima d’aire-combustible, el carburador utilitzarà diverses tècniques. Será necessari que ho faci amb les mides exactes, denominades Factor Lambda, que són de 14’7 parts d’aire en pes, per cada 1 part de gasolina; és el que s’anomena “mescla estequiomètrica

Tipus de Carburador

Difusor fix

És un tipus molt utilitzat. Quan la papallona de l’accelerador va obrint-se des de la posició de ralentit els seus calibres es van obrint en forma progressiva.

Difusor variable

La secció del difusor és controlada per una válvula de buit, la funció de la qual és augmentar o minvar el diàmetre del difusor segons el funcionament del motor.

Carburador de doble cos

Aquest tipus té difusor fix. Està format per dos cossos o difusors dins del seu cos. Les dues papallones de l’accelerador es poden obrir simultàniament o una després de l’altra, depenent del tipus de carburador que siga.

Carburador invertit

És un carburador de difusor fix en el qual l’aire penetra des de dalt, en forma vertical.

Així, podem determinar que un carburant de mala qualitat pot perjudicar de forma negativa al nostre vehicle i afectar diferents peces; entre d’elles el carburador.