+34 972 502 057 / +34 649 859 282 - Carrer Esculapi, 3 - Figueres 17600 (Girona)

Quan sortim de viatge sempre ens sorgeixen els dubtes sobre quina documentació hem de portar o si la tenim tota en regla. Tenir la documentació obligatòria en regla per poder circular amb el nostre vehicle, ens pot evitar més d’un disgust per multes i sancions.

La falta d’algun paper pot suposar sancions econòmiques que poden arribar fins als 3.000 euros.

Però quina és la documentació obligatòria que cal portar al vehicle si circules tant a territori nacional, com a l’estranger?

Documentació obligatòria a territori nacional

Carnet d’identitat: L’hem de portar sempre damunt i en vigor, tant quan anem amb el nostre vehicle com si circulem a peu.
Permís de conduir: Ha d’estar en vigor i ha de ser vàlid segons el tipus de vehicle amb el qual circulem.
Permís de circulació: En aquesta documentació figuren les dades tècniques del vehicle i les dades del seu propietari.
Targeta ITV: Hem de portar el segell en vigor a la targeta ITV i l’adhesiu en vigor a la lluna davantera.
Pòlissa d’assegurança: Aquesta documentació ha d’estar en vigor i inclou totes les dades del vehicle, numero de pòlissa i cobertures en cas de sinistre.

Els documents originals poden substituir-se per fotocòpies compulsades en cas que no vulguis portar els documents originals amb tu.

Documentació obligatòria a l’estranger

Per circular per l’estranger la documentació és la mateixa que hem de portar al territori nacional i a més:

Adhesiu distintiu de nacionalitat del vehicle: Actualment les matricules ja porten el distintiu del país d’origen. En cas de circular encara amb matrícules provincials, hem de portar un adhesiu ovalat amb fons blanc i una (I) en negre identificant el nostre país d’origen a la part posterior del vehicle. A la UE aquest adhesiu pot substituir-se per un adhesiu blau amb una (I) en blanc amb els estels identificatius de la Unió Europea.

Permís internacional de conducció: Serà necessari a tots els països de fora de la UE i ha ser expedit pel Servei Català de Trànsit.

Carta verda: Està inclòs a la pòlissa d’assegurances i és el que acredita que el vehicle està assegurat internacionalment.

Fora d’Espanya, recordeu que sempre s’han de portar els documents originals.

Font: http://www.buscadordetalleres.com